/e-orvos-altalanos-szerzodesi-feltetelek/
Please, set Additional Menu

E-ORVOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A Hazaiorvos online videóchat alapú tanácsadó szolgáltatáshoz (továbbiakban: E-orvos) kapcsolódó általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a Human Health Assistance Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett E-orvos szolgáltatás igénybevételének feltételeit és szabályait tartalmazza, amely www.hazaiorvos.hu weboldalon és ahhoz kapcsolódó egyéb online, illetve mobil felületeken keresztül érhető el.

 

 1. DEFÍNÍCIÓK

Szolgáltató: A Human Health Assistance Korlátolt Felelősségű Társaság Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, amelynek cégadatai az alábbiak:

Székhely: 1034 Budapest, Vályog u. 8. II/6.
E-mail: kapcsolat@hazaiorvos.hu
Telefon: +36-30-406-6552
Cégjegyzékszám: 01-09-195593
Adószám: 13497460-2-41
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Orvos: az a megfelelő szakvizsgával, egészségügyi államigazgatási szerv által kiadott működési engedéllyel és orvosi kamarai tagsággal rendelkező természetes személy, vagy ilyen orvos személyes közreműködésével szolgáltatást végző egészségügyi szolgáltató társaság, amely a Szolgáltatóval megbízási, vagy egyéb szerződéses jogviszonyban áll.

Felhasználó: az a természetes személy, aki saját nevében vagy más nevében a Szolgáltató által kínált E-orvos szolgáltatáshoz kapcsolódó regisztrálást követően online videóchat alapú kapcsolatba kerül az Orvossal.

Fél, Felek: A Szolgáltató és a Felhasználó külön-külön Fél, együttesen: Felek.

Rendszer: A Szolgáltató által fejlesztett E-orvos szolgáltatás, weboldal, illetve annak minden webes és mobil felülete, valamint online marketing és adminisztrációs rendszerének egésze.

Weboldal: a www.hazaiorvos.hu vagy/és egyéb kapcsolódó domain alatt működő internetes oldalak, továbbá a hazaiorvos Facebook oldala (facebook.com/hazaiorvos.hu), valamint a www.hazaiorvos.hu weboldalról elérhető E-orvos szolgáltatás.

Szolgáltatás: A Szolgáltató a weboldalon keresztül általános egészségügyi tájékoztatás (a továbbiakban: Tanácsadás) lehetőségét kínálja a Felhasználó részére akként, hogy a Felhasználó közvetlenül az Orvossal kerül kapcsolatba online videóchat alapú kapcsolatfelvétel útján. A Szolgáltatás magában foglalja azt, hogy a Szolgáltató a Felhasználó által lefoglalt időpontban az Orvos rendelkezésre állását biztosítja online videóchat-en keresztül.

Tanácsadás (8299 TEÁOR – máshová nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás): internet alapú telekommunikációs eszközön keresztül a felhasználó részére általános egészségügyi tájékoztatás nyújtása.

Díj: A Szolgáltatás igénybevételéért a Szolgáltatónak járó bruttó Díj, amely előre, a Szolgáltatás igénybevételét megelőzően fizetendő bankkártyás fizetéssel a Szolgáltató részére.

 

 1. ÁSZF HATÁLYA

Időbeli hatály:

A jelen ÁSZF 2018. november 20. napján lép hatályba és visszavonásig marad érvényben és hatályban.

 

Tárgyi hatály:

Az ÁSZF hatálya kiterjed az E-orvos alkalmazás használatára, valamint a Szolgáltató szolgáltatásainak körébe tartozó valamennyi szerződéses jogviszonyra, amelyek meghatározzák a Felek jogait és kötelezettségeit, illetve az egyéb szolgáltatások igénybevételével összefüggő körülményeket.

 

Területi hatálya:

A Szolgáltató Magyarország területéről és Magyarország területén nyújtja a Szolgáltatást. Az ÁSZF-re és a Szolgáltató által nyújtott valamennyi szolgáltatására a magyar jog irányadó.

 1. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

A Felek között a szerződés kizárólag elektronikus formában jön létre, és az nem minősül írásba foglalt szerződésnek. Az így létrejött szerződés ráutaló magatartással megkötött szerződésnek minősül, a szerződés nem kerül rögzítésre. A szerződés nyelve magyar, annak idegen nyelvre fordítása esetén is a magyar nyelvű változat az irányadó. A szerződésre a magyar jog irányadó.

A szerződés a Weboldalon történő, Felhasználó általi regisztrációval és a Szolgáltató általi visszaigazolással elektronikus úton jön létre. A szerződés azon a napon jön létre, amikor a Felhasználó a regisztrációs adatokat megadta, és az ÁSZF rendelkezéseit elfogadta, a Szolgáltató pedig a szolgáltatást aktiválta. A szolgáltatások aktiválásáról, azaz a szerződés létrejöttéről a Szolgáltató haladéktalanul elektronikus értesítést küld e-mailben a Felhasználó részére. A regisztrációval és a regisztráció elektronikus visszaigazolásával (Szolgáltatás aktiválása) keretszerződés jön létre, amely feljogosítja a Felhasználót arra, hogy a Rendszeren keresztül egyedi megrendelés keretében időpontot foglaljon a Szolgáltatás igénybevételére.

A Szolgáltató feladata, hogy a Felhasználó részére biztosítsa a Szolgáltatást, miután a Felhasználó a szolgáltatások igénybevételének feltételeit az ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően teljesíti: azaz valós adatokkal regisztrálja magát és a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges Díjat a Weboldalon keresztül előzetesen kiegyenlíti.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az E-orvos alkalmazás tartalmát bármikor módosítsa, vagy hozzáférhetőségét a jelen ÁSZF-ben foglaltak betartásával megszüntesse.

Amennyiben a Felhasználó megszegi a jelen Szerződés feltételeit, a Szolgáltató törölheti a regisztrációval létrejött felhasználói profilt. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatás bármely tartalmi elemét, vagy a Szolgáltatás egészét megszüntesse, amely utóbbi esetben a Szerződés automatikusan megszűnik.

 

 1. E-ORVOS SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLATI SZABÁLYZATA

 

 • Szolgáltatás tárgya

Szolgáltató és az általa megbízott Orvos a Felhasználók részére online videóchat-en történő Tanácsadást nyújt. A Szolgáltatás keretében a Szolgáltató nem nyújt az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 3. § e) pontja szerinti egészségügyi szolgáltatást, azaz a Szolgáltatás keretében nem kerül sor a Felhasználó vizsgálatára és kezelésére, gondozására, ápolására, egészségügyi rehabilitációjára, a fájdalom és a szenvedés csökkentésére, továbbá a fentiek érdekében a beteg vizsgálati anyagainak feldolgozására. A Szolgáltatás keretében a Szolgáltató és az általa alkalmazott Orvos diagnózist, kórképet nem állít fel, beutalót, orvosi igazolást nem ad a Felhasználónak. A Szolgáltató által üzemeltetett E-orvos rendszeren keresztül történő szolgáltatás semmilyen esetben nem minősül telemedicinának, sürgősségi betegellátásnak és háziorvosi vagy egyéb orvosi (alap)ellátásnak.

Szolgáltató kijelenti, hogy az Orvos a Szolgáltatás nyújtásához szükséges szakképesítéssel és engedéllyel rendelkezik.

Az Orvos a feladatát oly módon látja el, hogy a Szolgáltató Rendszerén keresztül, a Felhasználók által lefoglalt időpontban, a Felhasználók részére a szerződésben foglalt Szolgáltatás(oka)t nyújtja.

A Szolgáltatás igénybevétele során történő online videóchat-hívások a Szolgáltató által alkalmazott Rendszeren keresztül zajlanak. Az online videóchat-beszélgetéseket a Szolgáltató nem rögzíti.

 • Regisztráció

A regisztrációs folyamatot a Felhasználó kezdeményezi az E-orvos weboldal első használatát megelőzően. A regisztráció első lépéseként a Felhasználó megismeri és elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételeket és annak mellékleteit, illetve megadja személyes adatait. A saját e-mail címmel történő regisztráció során a Felhasználónak a következő adatokat szükséges megadnia:

 1. Felhasználó vezetékneve
 2. Felhasználó keresztneve
 3. Felhasználó lakóhelye szerinti ország
 4. Felhasználó e-mail címe
 5. Választott jelszó megadása és megerősítése

Szolgáltató a megadott e-mail címre regisztrációs üzenetet küld, mely tartalmazza a Felhasználó aktiváló linkjét. A linkre kattintással Szolgáltató hozzáférést biztosít a Felhasználó számára az E-orvos Rendszer használatához.

 • Időpontfoglalás és online fizetés

A 4.2. pontban foglalt sikeres regisztrációt követően a Felhasználó jogosult a Rendszeren keresztül – a Szolgáltatás igénybevétele céljából – a Szolgáltató által felkínált időpontok közül választani és a kiválasztott időpontot lefoglalni.

Az időpontfoglalás és online fizetés menete:

 1. Felhasználó regisztrál, illetve belép a fiókjába
 2. Felhasználó bejelöli a kiválasztott időpontot (előfoglalás)
 3. Felhasználó előzetesen megadhat a Szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó adatokat (kérdés, csatolt fájl, telefonszám)
 4. Felhasználó online fizetési rendszeren keresztül előzetesen kiegyenlíti a díjat
 5. Sikeres fizetés esetén a Szolgáltató visszaigazolása után a foglalás érvényessé válik vagy sikertelen fizetés esetén az előfoglalás törlésre kerül.

A Szolgáltatás Díjának elektronikus úton történő megfizetése során a jelen ÁSZF 1. sz. mellékletében megadott díjtábla alapján a Szolgáltatás Díja a Felhasználó által megadott bankkártyáról kerül levonásra, majd azt követően Szolgáltató számlát állít ki, amelyet a Felhasználó részére e-mailben küld meg.

A bankkártyás fizetés révén a Felhasználó kényelmesen és biztonságosan vásárolhatja meg a Szolgáltatásokat. A kiválasztott Szolgáltatások megrendelése után a Felhasználó a K&H Bank (a továbbiakban: Bank) weblapjára kerül átirányításra, ahol a Bank által használt, jelenleg legbiztonságosabbnak ítélt, titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül fizethet bankkártyájával. A Felhasználó a fizetési mód kiválasztásánál a “fizetés bankkártyával” feliratra kattint, majd a Bank fizetési szerverén megadja a kártya számát, lejárati dátumát és háromjegyű biztonsági kódját. A Bank a VISA, VISA Electron, V-Pay, MasterCard, Maestro és JCB típusú kártyákat fogadja el.

Szolgáltató a kizárólag elektronikus használatra kibocsátott bankkártyákat csak abban az esetben tudja elfogadni, amennyiben annak használatát a kártyát kibocsátó bank engedélyezi. Ez ügyben a Felhasználónak kell érdeklődnie a saját kártyakibocsátó bankjánál, hogy az adott kártya felhasználható-e interneten keresztül lebonyolítandó vásárláshoz.

A Bank a sikeres vásárlást követően a tranzakcióról engedélyezési számot bocsát ki, amelyet a Felhasználónak érdemes felírnia vagy az egész oldalt kinyomtatnia. Sikertelen tranzakció esetén a Bank hibaüzenetben közli a hiba okát.

Amennyiben a Szolgáltatás Díjának levonása fedezethiány vagy bármely más okból meghiúsul, azaz a Szolgáltatás Díja bármilyen okból nem kerül megfizetésre a Szolgáltatónak, úgy a Szolgáltató nem köteles a Szolgáltatást nyújtani, és a Felhasználó által lefoglalt időpont automatikusan törlésre kerül.

 • Online videóchat-es Tanácsadás igénybevétele

Az időpontfoglalást és a Díj megfizetését követően az érvényes foglalás megjelenik a Felhasználó reigsztrációs felületén. Ezen túlmenően a Felhasználó által lefoglalt időpontot megelőző 30 percen belül, a Szolgáltató e-mailben külön linket küld Felhasználónak, amelyre kattintva a videóchat felülete közvetlenül elérhetővé válik. Ezt követően a Felhasználó által lefoglalt időpontban az Orvos videóchaten hívja a Felhasználót, aki a lefoglalt időpontban fogadja az Orvos hívását.

A Felhasználó köteles a videóchat-hívás fogadásához szükséges technikai feltételeket biztosítani, így többek között a saját oldalán a Felhasználó biztosítja a megfelelő sávszélességű internethozzáférést, kamerát, mikrofont, hangszórót. Amennyiben a Felhasználó a saját oldalán nem biztosítja a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges technikai feltételeket, úgy a Szolgáltatót ebből eredően semminemű kártérítési felelősség nem terheli.

Amennyiben a Felhasználó bármilyen okból nem fogadja a videóchat-hívást a lefoglalt időpontban, akkor az Orvos vagy/és a Szolgáltató a Felhasználó által megadott telefonszámon felhívja a Felhasználót és megpróbál technikai segítséget nyújtani. Amennyiben a Felhasználó a telefonhívást nem fogadja, vagy a telefonos technikai segítségnyújtás nem vezet eredményre, illetve ha a videóchat-hívást a Felhasználó azért nem tudja fogadni, mert a technikai feltételeket a saját oldalán nem biztosította, úgy a Szolgáltatás a Szolgáltató részéről teljesítettnek minősül és a Szolgáltató jogosult a Díjra figyelemmel arra, hogy az Orvos a Felhasználó által lefoglalt időpontban a Felhasználó rendelkezésére állt.

Amennyiben a Felhasználó által lefoglalt időpontban a Szolgáltató a videóchat-hívást bármilyen okból nem kezdeményezi vagy nem tudja kezdeményezni, úgy a Felhasználó jogosult díjmentesen új időpontot foglalni a Rendszeren keresztül.

A Felhasználó jogosult egy alkalommal, a lefoglalt időpontot megelőző legkésőbb 24 órával korábban a lefoglalt időpontot díjmentesen módosítani és új időpontot foglalni.

A Szolgáltató a jelen ÁSZF 6. pontjában, illetve 1. sz. mellékletében meghatározott Díjért maximum 15 (tizenöt) perces videóchat-es Tanácsadást biztosít a Felhasználó részére, amelynek leteltével az online videókapcsolat megszakításra kerül. Amennyiben az online videóchat-es Tanácsadás időtartama 15 (tizenöt) percnél rövidebb, úgy a Szolgáltató a jelen ÁSZF 6. Pontja, illetve 1. sz. melléklete szerinti teljes díjra jogosult, ebben az esetben a Felhasználót semmilyen visszatérítési igény nem illeti meg.

A Szolgáltatással kapcsolatban – tekintettel annak online jellegére – írásos dokumentáció nem készül.

 • Felhasználó hozzáférésének korlátozása

A Felhasználó semmilyen körülmények között a Szolgáltatás igénybevétele során

 1. nem használhat olyan szoftvereket, melyek lehetővé teszik az ún. adatbányászást (“data- mining”) vagy más módon a Szolgáltató rendszerében megtalálható információkat gyűjtik össze;
 2. nem jogosult másik felhasználó bejelentkezési adatait használni;
 3. nem használhat valótlan adatokat.

 

A Felhasználó számára tilos a Szolgáltató által működtetett weboldal, applikáció, közösségi felületek (pl. Facebook) és különösen az azokon közzétett kommunikációs lehetőségek keretében olyan tartalmakat közzétenni vagy terjeszteni, melyek

 1. a hatályos jogszabályokba ütköznek, ellenkeznek a közrenddel vagy közerkölccsel;
 2. obszcén, rasszista, erőszakot dicsőítő, pornográf, fiatalkorúakra veszélyes vagy gyermekek és fiatalkorúak fejlődését veszélyeztető jellegűek;
 3. sértő, terhelő vagy rágalmazó jellegűek;
 4. megtévesztő módon azt a benyomást keltik, hogy a Szolgáltató által kerültek közzétételre vagy annak támogatását élvezik;
 5. harmadik személy adatait tartalmazzák azok hozzájárulása nélkül;
 6. kereskedelmi, különösen reklám jellegűek.

 

Abban az esetben, ha a Felhasználóban felmerül a gyanú, hogy regisztrációs adatait harmadik személyek jogosulatlanul használják vagy felhasználhatták, erről köteles azonnal értesíteni a Szolgáltatót, és megváltoztatni adatait, vagy a Szolgáltatót azok megváltoztatására kérni. Azon esetben, ha a Szolgáltató rendelkezik visszaélésre utaló adatokkal, jogosult a Felhasználó hozzáférését átmenetileg korlátozni. A Felhasználó hozzáférésének korlátozása akkor kerül feloldásra, ha megszűnt a gyanú az adatokkal való visszaélésről.

Abban az esetben, ha a Felhasználó megszegi az ÁSZF-ben foglalt feltételeket különös tekintettel jelen pont első két bekezdésére, a Szolgáltató jogosult a Felhasználó hozzáférésének korlátozása, kizárására. A felfüggesztés, kizárás visszavonására Felhasználói igény nem támasztható.

 

 1. A SZOLGÁLTATÓ ÉS A FELHASZNÁLÓ FELELŐSSÉGE

Szolgáltató kijelenti, hogy a Felhasználó részére nyújtott Tanácsadás nem online orvosi rendelés és nem váltja ki a személyes orvosi konzultációt sem, amely az orvosi diagnózis felállításának elengedhetetlen feltétele.

Valamennyi Felhasználó kizárólag a saját felelősségére használja az E-orvos alkalmazást és annak valamennyi funkcióját. Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget az E-orvos alkalmazás használatából eredő következményekért.

Szolgáltató vállalja, hogy mindent megtesz az E-orvos weboldalhoz kapcsolódó információk, adatok helyességének, aktualitásának és pontosságának biztosítása érdekében. Ha ennek ellenére a Felhasználót az adatok pontatlanságából, hibájából eredően bárminemű kár éri, a Szolgáltató a felelősségét kizárja. A Felhasználó az E-orvos weboldalhoz kapcsolódó információkra, adatokra kizárólag saját felelősségére hagyatkozhat.

Felek kizárják Szolgáltató felelősségét a Szolgáltatónak fel nem róható, a közreműködő szolgáltatók vagy/és a Felhasználó érdekkörében felmerült rendszer-leállásokért, üzemzavarokért, hozzáférési hibákért, egyéb rendellenességekért.

A Tanácsadás keretében az Orvos részéről elhangzottakért a Szolgáltató semminemű felelősséget nem vállal.

 1. DÍJAK, SZÁMLAKIÁLLÍTÁS

Az E-orvos weboldalhoz kapcsolódó Szolgáltatások igénybevétele díjköteles. A Szolgáltató feladata, hogy a mindenkori érvényes díjszabást az E-orvos weboldalhoz kapcsolódóan a Felhasználó részére elérhetővé tegye.

A Szolgáltató által biztosított Szolgáltatások igénybevétele esetén az ÁSZF 1. sz. mellékletében rögzített díjak kerülnek felszámításra.

A számla minden esetben a Felhaszáló nevére kerül kiállításra. A Szolgáltató elektronikus számlát állít ki a díjfizetésről, melyet elektronikus úton küld meg Felhasználónak.

A díjakat a Felhasználó kizárólag az E-orvos alkalmazáshoz kapcsolódóan a Szolgáltató által biztosított fizetési módot (K&H Bank) használva egyenlítheti ki.

A díjfizetés akkor minősül teljesítettnek, amikor azt a Szolgáltató bankszámláján hiánytalanul jóváírják.

 1. SZERZŐI JOGOK

A Szolgáltató kijelenti, hogy a Weboldal mint képzőművészeti alkotás és mint gyűjteményes mű szerzői jogi védelem alatt áll. A szerzői jogi jogosultja a Szolgáltató. A Weboldal tartalmának bárminemű felhasználása, duplikálása, beágyazása csak a szerzői jog jogosultja előzetes, írásbeli hozzájárulása után lehetséges.

Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul. Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

 1. ADATVÉDELEM

A Felhasználó személyes adatainak védelme a Szolgáltató és partnerei számára kiemelt fontosságú. A Weboldal használata közben szükséges, azonosításra alkalmas, személyes jellegű adatok begyűjtése és feldolgozása megfelel a hatályban lévő magyar adatvédelmi jogszabályoknak, előírásoknak (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény).

Az adatvédelemmel kapcsolatos részletes rendelkezéseket az adatkezelési tájékoztató tartalmazza, amely a Szolgáltató weboldalán elérhető: www.hazaiorvos.hu

 1. FELHASZNÁLÓ ELÁLLÁSI ÉS FELMONDÁSI JOGA

A Felhasználót nem illeti meg az elállás joga és a felmondási jog az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/ EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26) Korm. rendelet 29.§ (1) bekezdés a) és m) pontja értelmében, amelyek az alábbiak:

A fogyasztó nem gyakorolhatja a fogyasztót megillető elállási és felmondási jogot
„a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

 1. m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.”
 2. PANASZKEZELÉS, JOGORVOSLAT

A Szolgáltató a felmerült panaszokat minden esetben kivizsgálja. A Szolgáltató a panaszokat kizárólag írásban – postai úton vagy e-mailben – fogadja az alábbi címen:

postai cím: 1034 Budapest, Vályog u. 8. II/6.

e-mail cím: kapcsolat@hazaiorvos.hu

 

A Szolgáltató mindig írásban (e-mailben) ad választ a benyújtott panaszokra a panasz benyújtásál számított 30 (harminc) napon belül. A Felhasználó – amennyiben Fogyasztónak minősül – panaszának elutasítása esetén a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényrendelkezéseinek megfelelően a Felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületek eljárását kezdeményezheti fogyasztói jogvita rendezése érdekében.

 

A Szolgáltató tájékoztatásul közli, hogy a Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei az alábbiak:

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.,

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.;

e-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu,

Fax: 06 (1) 488 21 86,

Telefon: 06 (1) 488 21 31.

 

A Felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testület elérhetőségéről az alábbi weboldalon tájékozódhat: https://bekeltetes.hu/

 

A Felhasználó – amennyiben Fogyasztó – fogyasztói panaszával kapcsolatosan a területileg illetékes járási hivatalhoz fordulhat. Erről bővebb információ az alábbi linken érhető el: http://jarasinfo.gov.hu/.

 1. VEGYES RENDELKEZÉSEK

A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et, a módosítással érintett Felhasználókat köteles a változásról értesíteni akként, hogy a módosított ÁSZF-t közzéteszi a Weboldalon. A Felhasználók a 4.2. pont szerinti regisztrációval egyidejűleg – akkor is, ha időpontfoglalással nem élnek – elfogadják jelen ÁSZF és mellékletei rendelkezéseit.

Amennyiben a szerződés valamely rendelkezése érvénytelen, érvénytelenné vagy érvényesíthetetlenné válik, ezen érvénytelenség vagy érvényesíthetetlenség nem érinti a szerződés további rendelkezéseinek érvényességét vagy érvényesíthetőségét, amelyek továbbra is érvényben és hatályban maradnak.

A Felek megállapodnak, hogy a szerződés azon rendelkezése(i) helyébe, amely(ek) érvénytelenné, jogszabállyal ellentétessé vagy érvényesíthetetlenné válik/válnak, olyan rendelkezés lépjen, amely újonnan beépített rendelkezés a lehető legteljesebb mértékben megfeleljen az érvénytelenné, jogszabályellenessé vagy érvényesíthetetlenné vált korábbi rendelkezés(ek)be foglalt szerződéses szándéknak, továbbá hogy az jogszerű legyen, és ne befolyásolja hátrányosan a szerződő Feleket.

A Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni, akik személyére vonatkozó adatokat az Adatvédelmi Szabályzat tartalmazza.

 

 

 

 1. MELLÉKLET – SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK
Szolgáltatás Szolgáltatás időtartama Bruttó díj
E-háziorvosi díj 15 perc 6.000 Ft